Kim jest architekt krajobrazu? Jaką posiada wiedzę?


Architekt krajobrazu obecnie jest coraz bardziej rozpoznawalnym zawodem. Jednak nadal wiele osób ma problem ze zrozumieniem jego zadania oraz posiadanych umiejętności – wiele osób myśli „ani to ogrodnik, ani architekt”. Więc kto?
Aby wyjaśnić nieścisłości przytoczę stwierdzenia, które zdarzyło mi się usłyszeć:

„Absolutnie nie oczekuję od Pani znajomości roślin” – pierwsza i podstawowa rzecz – architekt krajobrazu musi doskonale znać rośliny. To jest jeden z głównych materiałów, który wykorzystujemy w naszej pracy. Znamy gatunki, odmiany, zarówno w języku polskim jak i po łacinie. Wiemy jak je dobierać, czym się charakteryzują, jak komponować ze sobą, w jakich warunkach najlepiej rosną. Doradzimy jak je pielęgnować. Wiemy gdzie kupić rośliny i służymy radą przy ich wyborze.

„Pani tylko rośliny komponuje. A kto może nam zaprojektować ścieżkę lub altanę?” – rośliny to tylko jeden z elementów terenów zieleni, którym się zajmujemy. Poza tym architekt krajobrazu potrafi zaprojektować zgodnie z wymogami, standardami oraz prawem budowlanym:

- elementy małej architektury takie jak: altana, wiata, trejaż, pergola itp. Dodatkowo można poprosić architekta o projekt indywidualnej ławki, grilla, huśtawki ogrodowej.

- plac zabaw, siłownie zewnętrzne

- elementy wodne: staw, kaskada, strumień

- ścieżki, podjazdy, murki oporowe, schody, tarasy, patia, ogrodzenia

- projekty lub schematy systemu nawadniającego, oświetlenia

- doradzimy również jakie deski tarasowe dobrać, płytki, donice, meble ogrodowe, elementy dekoracyjne

Architekt krajobrazu potrafi zaprojektować wszystkie elementy, które znajdują się w ogrodzie lub na danym terenie zieleni.

„Architekt krajobrazu – czyli projektuje Pani tylko ogródki” – w moim dotychczasowym doświadczeniu zawodowym projektowałam również zieleń osiedlową, zieleń miejską, przy obiektach usługowych, kempingach, przestrzeń wystawową, tarasy, balkony, place zabaw, siłownie zewnętrzne. Wykonywałam inwentaryzacje dendrologiczne i ekspertyzy krajobrazowe. W swoim zawodzie lubię to, że zakres pracy jest bardzo szeroki. Architekci krajobrazu zajmują się również uzyskiwaniem pozwolenia na wycinkę, uzgodnieniami z konserwatorami, biorą udział przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzą warsztaty, szkolenia, konsultacje. Szeroki zakres wiąże się również z ciągłym rozwojem, szkoleniami i aktualizacją wiedzy. W ostatnim czasie szczegółowo analizowałam prawo budowlane, uchwały oraz informacje o fitoremediacji czyli oczyszczaniu środowiska za pomocą roślin. 

„Potrzebuję kogoś, kto narysuje mi w 3D ogród który wymyśliłem” – należy pamiętać, że architekt krajobrazu to projektant, a nie rysownik. Jeżeli decydujemy się na współpracę, to przekazujemy ogród w ręce specjalisty, któremu należy zaufać.  Architekt przed przystąpieniem do projektu wykonuje szczegółowy wywiad – czyli pyta Inwestora jakie ma życzenia, jak chce wykorzystywać dany teren, kto będzie z niego korzystał, kto będzie pielęgnował, jaką stylistykę lubi, jaki ma budżet itp. Tworząc projekt bierze pod uwagę bardzo wiele czynników – m.in. ukształtowanie terenu, kierunki geograficzne, sąsiedztwo, warunki glebowe, wodne, istniejące na danym terenie sieci – wodne, kanalizacyjne, elektryczne. Finalny projekt powinien być funkcjonalny, dopasowany do użytkowników oraz danego terenu. 


„Zrobi mi Pani taki rysuneczek ogrodu?” – architekci krajobrazu sporządzają projekty. A projekt to dość obszerne opracowanie, również graficzne. W skład projektu wchodzi opis techniczny – gdzie m.in. znajduje się opis terenu, koncepcji projektowej, użytych materiałów, opis roślin, zestawienie ilościowe materiałów, adresy szkółek roślin oraz kosztorys materiałowy. Od strony graficznej to rzuty, plansze, wizualizacje 3D, rysunki techniczne – projekt zieleni, małej architektury, przekroje itp. Prace przy projekcie to również wizje w terenie, pomiary, inwentaryzacje, sprawdzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Oraz spotkania z Inwestorami, godziny rozmów oraz nanoszenie korekt.

„Papier wszystko przyjmie, ale pewnie gorzej z realizacją projektu” – na etapie projektu zawsze biorę pod uwagę realizację. Przy wstępnej rozmowie z Inwestorem pytam czy będzie chciał sam realizować projekt czy przekaże specjalistycznej firmie. Jeżeli wiem, że Inwestor będzie własnymi siłami wykonywał, to sporządzam projekt nieco prostszy do realizacji, z bardziej szczegółowym opisem poszczególnych elementów. Jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości odnośnie rozwiązań projektowych, zawsze konsultuję to z moimi wykonawcami, radzę się ogrodników, architektów bądź konstruktorów. W ramach nadzoru autorskiego biorę aktywny udział w fazie realizacji czuwając nad zachowaniem wizji przedstawionej w projekcie, dbając o zachowanie ustaleń dokonanych z Inwestorem.

Podsumowując – kim jest architekt krajobrazu? To projektant posiadający wiedzę przyrodniczą, budowlaną, architektoniczną, artystyczną. Sporządzi projekt ogrodu, parku miejskiego, placu zabaw, aranżację tarasu, wykona inwentaryzację dendrologiczną oraz uzyska pozwolenie na wycinkę drzew.

Copyright © 2014 Blog o Architekturze Krajobrazu , Blogger